Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự thi "Y tế thông minh năm 2018" (6/4/2018)

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với Hội Tin học Việt Nam tiến hành tổ chức cuộc thi “Y tế thông minh 2018” với các mục tiêu cụ thể như sau:

Đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm quản lý bệnh viện, Phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã đã triển khai  tại Việt Nam; góp phần hoàn thiện các quy định về các sản phẩm công nghệ thông tin y tế.

Giúp các cơ sở y tế lựa chọn được các phần mềm phù hợp để triển khai

Đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển các phần mềm quản lý bệnh viện và phần mềm quản lý trạm y tế xã có chất lượng, hiệu quả, theo đúng các quy định.

Các tài liệu cuộc thi kèm theo Thông báo này


1. Kế hoạch – thể lệ - tiêu chí cuộc thi: Chi tiết
2. Mẫu đơn đăng ký dự thi: Chi tiết
3. 
Mẫu cam kết sở hữu trí tuệ: Chi tiết
4. Mẫu Bản mô tả sản phẩm dự thi: Chi tiết

            THỜI HẠN CUỘC THI

- Người tham dự  gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 15/08/2018

- Công tác chấm giải từ ngày 16/08/2018 đến ngày 30/09/2018

- Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 10/2018 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình

                                                            ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ

Gửi Bộ hồ sơ tới địa chỉ Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế : 135 Núi trúc Ba Đình Hà Nội, theo các nội dung sau:

1.      Bản đăng ký dự thi và bản cam kết sở hữu trí tuệ bắt buộc phải gửi bản cứng  đến địa chỉ Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế: Ngõ 135 -  Phố Núi Trúc – Quận Ba Đình- Thành Phố Hà Nội

2.      Các tài liệu dự thi khác có thể gửi 1 trong hai cách như  sau:

a.      Gửi bản mềm vào hôm thư điện tử theo địa chỉ:

ytethongminh2018@moh.gov.vn

b.      Gửi Trực tiếp đến địa chỉ của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế (Yêu cầu có Bản mềm lưu trữ trong USB)

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

- Đầu mối liên hệ: Phạm Thành Đạt, Cục CNTT, Bộ Y tế     SĐT: 0904120234

- Địa chỉ thư điện tử: ytethongminh2018@moh.gov.vn

Quay lại